Wilt u doneren?

Financiële donors

U kan ons financieel steunen.
Wij moeten immers veel goederen zelf aankopen en de middelen zijn beperkt.
Bankrekening:
BE44 4470 0198 1145
Sint-Antoniuskring VZW

Sint-Antoniuskring komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon.

Voor giften met een fiscaalattest kunnen op het volgende rekeningnummer gestort worden :

BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Vlaanderen,                              Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel

met als mededeling :  voorkeur project n° 5028 Sint-Antoniuskring Gent                Giften die 40 € of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Vlaanderen vzw.

Materialen donors

U kan ons kleding, huisraad, boeken, speelgoed,… bezorgen die in goede staat zijn. Wij kunnen die dan doorgeven of verkopen in onze maandelijkse kringshop.
Goederen worden graag in ontvangst genomen op:
maandag, dinsdag, woensdag van 10 tot 12uur op afspraak per telefoon:

Tel: 09 225 05 00                                                    GSM: 0476 50 33 19

of via mail: sint-antoniuskring@telenet.be