Activiteiten

Gent, 18 november 2020

Bericht aan alle medewerkers en vrijwilligers van de

vzw Sint-Antoniuskring

vanwege de raad van bestuur

Via radio, TV, pers zult u  vernomen hebben dat de regering de Nationale Veiligheidsraad had samengeroepen en  beslist heeft om  maatregelen uit te vaardigen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Net zoals alle andere verenigingen bevestigt de Sint-Antoniuskring (SAK) hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Van ons secretariaat of via het bericht uitgehangen aan de inkomdeur zult u wellicht reeds vernomen hebben dat de nodige maatregelen werden getroffen in het gebouw van de SAK met het oog op de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers, van alle vrijwilligers en evenzeer van de doelgroep en van andere bezoekers.

Ieder van ons moet de sterk aanbevolen richtlijnen van de Overheid over hygiëne en de te mijden contacten met anderen absoluut strikt naleven.

Het is voor de medewerkers en de vrijwilligers ouder dan 65 jaar zeker absoluut niet aangewezen om in de huidige omstandigheden te komen werken in het gebouw in de Brandstraat. Dit geldt evenzeer voor andere vrijwilligers of medewerkers die een verkoudheid of begin van ziektesymptomen zouden vertonen.

Gezondheid eerst en vooral, vandaar dat de meeste organisaties en verenigingen tijdelijk alle activiteiten stopzetten. Dat neemt niet weg dat een elementaire voedselbedeling voor de doelgroep verder zonder onderbreking door de SAK zal verzekerd worden in de mate van het mogelijke.

Maar zoals vele verenigingen worden wel alle andere SAK-activiteiten (Kringshop), inclusief de voorbereidende werkzaamheden zowel voor kleding als voor de andere afdelingen op de 1ste verdieping minstens tot en met 31 december 2020 opgeschort.  De Kringshop zal vervangen worden door een online verkoop van een beperkt aantal goederen via Facebook “Marketplace” of andere verkoopsite.

De jaarlijkse algemene vergadering van de vzw Sint-Antoniuskring is uiteindelijk door kunnen gaan op 28/08/2020.

Wat de voedselbedeling betreft moeten de door de overkoepelende vereniging KRAS voor alle verenigingen uitgewerkte richtlijnen strikt nageleefd worden.

Nieuw is het feit dat het bestuursorgaan van de SAK beslist heeft sinds november 2020 om twee namiddagen per week i.p.v. 1 namiddag, voeding te bedelen nl. de donderdag en de vrijdag van 13u30 tot 15u30 telkens op afspraak volgens shiften van 30 min.

Neem zeker geen enkel risico, geen enkel individueel initiatief zonder vooraf met het bestuur, dat in permanent contact blijft met KRAS en de overheid, overleg te plegen.

Wij rekenen op uw verantwoordelijkheidszin en danken u oprecht voor uw vaak jarenlange onverdroten vrijwillige inzet voor de SAK en tenslotte voor uw aandacht en begrip.

Wij houden u verder op de hoogte en met vriendelijke groeten,

Namens de raad van bestuur:

Eric de Burbure (Voorzitter en penningmeester) – Philippe Carchon (Vice Voorzitter en secretaris) – E.H. Dirk Van Der Linden (spirituele begeleiding) – Carl Kestelyn (infrastructuur) – Dianna Bruyland  – Geert Ginneberge.

KRINGSHOP

Welkom in 2021 in onze kringshop zodra de sanitaire maatregelen het zal toelaten

Kledij (dames, heren, kinderen), lederwaren, juwelen, curiosa, boeken, cd’s-dvd’s-elpees, klein electro, speelgoed, huishoudgerief, klein meubilair

KLEINE PRIJZEN! Voor elk wat wils. Ook ideaal voor studenten.

1e Keus – 2e Hands
van 13u30 tot 17u00

de eerste vrijdag  van elke maand (afhankelijk v.d. sanitaire maatregelen)
Locatie : Brandstraat 3  –  9000  Gent

De opbrengst gaat integraal naar de kansarmen van Gent.


KERSTFEEST

Voor 2020 zullen wij helaas geen Kerstfeest kunnen houden wegens de sanitaire maatregelen. Wij hopen zodra mogelijk iets te kunnen organiseren.


FANCY FAIR :

GROTE HERFSTVERKOOP IS AFGELAST WEGENS SANITAIRE MAATREGELEN

EEN NIEUWE DATUM ZAL WORDEN BEPAALD ZODRA MOGELIJK

zondag 11 oktober 2020 : 13u – 17u30

Locatie : Brandstraat 3  –  9000  Gent