Wat doen wij?

Welke activiteiten?

Elke donderdag en vrijdagmiddag staan de deuren open vanaf 13u30 voor voedsel- en kledijbedeling, alsook het onthaal.

Maar tijdens de coronaperiode zal enkel voedselbedeling buiten gebeuren. Voor kledij is met één van onze vrijwilligers buiten af te spreken. Geen toegang binnen voor de minderbedeelden. Geen onthaal.

Eens de sanitaire maatregelen gedaan zullen zijn zal er gelegenheid zijn om:

  • Vriendschappelijk samen te zijn en iets te drinken
  • Met de medewerkers van de kring te praten
  • Kennissen te ontmoeten en vrienden te maken
  • Allerhande informatie te verkrijgen (sociale diensten, opvangcentra, opvoeding enz.)

Cafetaria : welkom vanaf 13u30 en 16u.

Tussen 13u30 en 16u is er kleding te verkrijgen en onthaal is ook open om zich in te schrijven.

Voedselpakketten van 13u30 tot 15u30.

Op aanvraag ook huisraad.

fancy13

Kringshop

Elke eerste vrijdag van de maand organiseren wij een kringshop (13u30 -16u30). Hier kan je leuke en goedkope tweedehands spulletjes kopen zoals: kleding, huishoudartikelen, lp’s, enz. Deze kringshop is toegankelijk voor iedereen. Bovendien gaat de opbrengst integraal naar levensmiddelen voor mensen die het nodig hebben.

Loop vrijblijvend eens binnen en ontdek!

Fancy Fair met Grote Tombola

We organiseren ook jaarlijks een grote Fancy Fair (grote herfstverkoop)!

De totale opbrengst van de tombola komt ten goede aan de minderbedeelden

Iedereen is hiervoor hartelijk uitgenodigd, maar blijft volledig vrij om al dan niet deel te nemen.

Kalender

Voor een overzicht kijk je best op de kalenderpagina