Wie zijn wij?

Geraakt door de armoede in onze stad en onze omgeving, nemen vrijwilligers in de Gentse binnenstad initiatieven rond armoedebestrijding.

Iedereen is welkom voor individuele begeleiding, voedsel, kleding, vriendschappelijk samen zijn, een babbel met de vrijwilligers.

Afkomst, huidskleur, geloof, enz. maken geen enkel verschil, bij ons telt elke mens!

Wel vragen wij van iedereen respectvol om te gaan met elkaar.

Wij werken samen met de vzw Kras.

We willen ten dienste staan van alle mensen die steun nodig hebben vanuit een christelijke Franciscaanse inspiratie.

Taalaanbod: Nederlands

Doelgroep

Kansarmen van regio Gent die in de zone verblijven (zoals overeengekomen met overkoepelend orgaan vzw KRAS) en wonende in het centrum van Gent, met uitzondering van personen die dakloos zijn.

Wij werken samen met de vzw KRAS. Mensen die te ver uit de buurt wonen, kunnen via hen terecht op een andere plaats dichter bij huis.

Overzicht van de KRAS-diensten:

  • Recht van elke mens op respect en menswaardig leven
  • Bijdrage in verbetering van de totaalsituatie van de hulpvragende mens
  • Doorbreken van maatschappelijk isolement
  • De mensen stem geven
  • Creëren van ontmoetingskansen
  • Sociale begeleiding
  • Samenwerken met allerlei officiële instanties via bemiddeling en doorverwijzing